[wpmem_form register/]

Condicions d’ús
De Conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 d’Espanya, l’informem que les dades de contacte utilitzades per a la present comunicació quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat de possibilitar les comunicacions a través de correu electrònic de La Maquinista Veterinària S. A. amb els diferents contactes que aquesta manté dins de l’exercici de la seva activity (com clients, associats, proveïdors o personal). Sense perjudici d’això se l’informa que VOSTÈ PODRÀ exercitar els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, per la qual cosa ha de dirigir-se a : La Maquinista Veterinària S.A., Passatge Posoltega 1, Baixos, 08030 Barcelona, adjuntant acreditació de la identitat i indicant en la Comunicació “A l’atenció del Servei Jurídic de La Maquinista Veterinària, S.A., Exercici de dret”.