Descripció del projecte

NOVA VETERINARIA està equipat amb un complet quiròfan amb les últimes tecnologies per realitzar tota classe d’intervencions en teixits tous i teixits musculoesquelètics amb total seguretat. El nostre equip veterinari té una àmplia experiència en aquest tipus d’operacions.

Cirurgia general

Tres màximes en l’èxit de les cirurgies són una bona higiene i esterilització de l’instrumental, seguretat anestèsica i la preparació del nostre equip veterinari.”