Descripció del projecte

En aquesta especialitat tractem d’enfocar els nostres esforços i cures en prevenir o retardar l’aparició de malalties relacionades amb àrees de salut general com:

  • La Salut Dental
  • Calendari vacunal anual.
  • Calendari per evitar l’aparició de paràsits externs i interns.
  • Higiene de la pell i el pèl, orelles i ulls.
  • Beneficis d’una esterilització precoç.

 

Medicina Preventiva

Medicina Preventiva