Descripció del projecte

Quan el vostre gos pateix algun problema en el seu aparell locomotor notareu dos possibles símptomes clars: “dolor i / o coixera”. La osteoartrosi i les fractures són els dos problemes més típics que podem veure a NOVA VETERINÀRIA.

Traumatologia

Els gats també poden patir problemes a les articulacions quan compleixen més de 8 anys. Els símptomes són més difusos i difícils de detectar: ​​inactivitat acusada, adormiment, manca d’higiene personal, restrenyiment, etc.

Radiografia